Verzekerde zorg?

Zorgverzekeraars hebben besloten om behandeling van bepaalde klachten, zoals partnerrelatieproblemen, niet langer meer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u zelf de kosten van deze behandeling moet betalen. Een diagnose die niet vergoed wordt, wordt ‘overig zorgproduct’ (ozp) genoemd. In deze gevallen hanteer ik het tarief van de NZa.

Mocht bij aanmelding niet helemaal duidelijk zijn wat de ernst en aard van de hulpvraag is, dan kan ik een advies pas uitbrengen na een of meer intakegesprekken. Deze korte diagnostiek komt voor vergoeding in aanmerking. U heeft echter in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle zorg die valt onder uw basisverzekering.

Algemeen
Om uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts voor spezialistische GGZ. Deze dient u bij de eerste afspraak mee te nemen.

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis, dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan mij heeft doorgegeven, dan ben ik genoodzaakt de nota’s bij u in te dienen.

De GGZ verdeeld in de Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) en de Specialistische-GGZ. (SGGZ). De BGGZ is een vervanging van wat vroeger de eerstelijnszorg was en is iets uitgebreid in het maximum aan behandelingstijd (maximaal 12 afspraken). De SGGZ staat voor psychotherapie en blijft als behandeling van langere duur en intensievere aard beschikbaar voor cliënten met ernstiger of complexer klachten die daarvoor een aparte verwijzing hebben. Bij mij kunt u terecht voor de SGGZ en in uitzondering voor BGGZ.