Over mij

Mijn naam is Judith Spiering en ik ben in Duitsland geboren en opgegroeid.

Psychotherapeut Judith SeggewissMijn universitaire studie (psychologie) heb ik in Bamberg gevolgd. Tijdens mijn studie heb ik ook 6 maanden in Oslo gewoond. Na mijn studie heb ik de opleiding tot psychotherapeut in Keulen gevolgd en heb deze in 2013 afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik ervaring met de behandeling van psychiatrische klachten opgedaan en heb ik ambulant met klanten gewerkt. Dat is mijn passie. Daarom heb ik tot 2015 als psychotherapeut mijn eigen praktijk in Keulen gehad. Sinds 2013 woon ik in Den Haag.

Ik ben zelf een Expat en heb daardoor ervaring met specifieke expatproblematiek. Maar net als Expats, zijn ook Nederlanders van harte welkom! U kunt bij mij met Engels, Duits en Nederlands terecht.

Ik ben geregistreerd als psychotherapeut BIG, volgens het wet BIG. Ook ben ik lid van de LVVP  (Landelijke Vereninging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten).

Voor het geval dat in loop van de behandeling klachten ontstaan en wij komen samen niet tot een goede oplossing, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

 

KVK-nummer: 64170438

BIG: 29919120016

AGB-code zorgverlener: 94104984

AGB-code praktijk: 94064481

BTW: 387252769B01