Tarieven

Ik heb 2019 geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekend dat ik de kosten van de behandeling aan u factureer en u deze (deels) van uw zorgverzekeraar terug kunt vragen. Hoeveel u terug kunt vragen, is afhankelijk van uw polis. Meer informatie ontvangt u op de pagina “verzekerde zorg?” en tijdens de aanmeld- en intakefase.

Ik hanteer het tarief dat door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) als maximum is vastgesteld, namelijk €105,- per sessie. Ook voor onverzekerde zorg en zelfbetalers hanteer ik dit tarief.

Afzeggen

Soms lukt het niet om naar een afspraak te komen. Als u zich tenminste 24 uur van tevoren afmeldt, maken we een nieuwe afspraak en zijn er geen kosten. Als u zich binnen 24 uur afmeldt, moet ik u een deel van de kosten (€50,00) in rekening  brengen, ongeacht de reden van afmelding. Het is voor mij niet mogelijk om de gereserveerde tijd op zo’n korte termijn nog op een andere manier in te vullen. Afmelden kan per mail of u laat een bericht achter op de voicemail.