Working with health insurance?

A translation will follow soon!

 

In 2019 heb ik geen contract met zorgverzekeraars afgesloten. U kunt bij mij in behandeling komen op basis van restitutie. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent betreffende de vergoeding wanneer u een naturapolis, gedeeltelijke restitutiepolis of 100% restitutie polis heeft of een andere tussenvorm. Ik adviseren u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te lezen. Tijdens de intakefase krijgt u zo nodig meer informatie.

Zorgverzekeraars hebben besloten om behandeling van bepaalde klachten, zoals partnerrelatieproblemen, niet langer meer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u zelf de kosten van deze behandeling moet betalen. Een diagnose die niet vergoed wordt, wordt ‘overig zorgproduct’ (ozp) genoemd. Ook hier hanteer ik het tarief van de NZa. In sommige gevallen kan voor relatietherapie wel (gedeeltelijk) vergoeding plaatsvinden, bijvoorbeeld als een van u beiden, of allebei, dermate ernstige klachten heeft dat ik een individuele psychiatrische diagnose vaststellen. De behandeling waar u beiden aan deelneemt duurt dan ook meestal langer. Mocht bij aanmelding niet helemaal duidelijk zijn wat de ernst en aard van de hulpvraag is, dan kann ik een advies pas uitbrengen na een of meer intakegesprekken. Deze korte diagnostiek komt voor vergoeding in aanmerking. U heeft echter in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle zorg die valt onder uw basisverzekering.

 

Algemeen
Om uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts voor spezialistische GGZ. Deze dient u bij de eerste afspraak mee te nemen.

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis, dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan mij heeft doorgegeven, dan ben ik genoodzaakt de nota’s bij u in te dienen.

De GGZ verdeeld in de Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) en de Specialistische-GGZ. (SGGZ). De BGGZ is een vervanging van wat vroeger de eerstelijnszorg was en is iets uitgebreid in het maximum aan behandelingstijd (maximaal 12 afspraken). De SGGZ staat voor psychotherapie en blijft als behandeling van langere duur en intensievere aard beschikbaar voor cliënten met ernstiger of complexer klachten die daarvoor een aparte verwijzing hebben. Bij mij kunt u uitsluitend terecht voor de SGGZ.